Parkeringen vid parken är endast öppen dagtid. Överträdelser beivras.