Ja, absolut! Vid Havshotellet finns 8 st laddplatser med uttag av typ 2, med en effekt upp till 11 kW. 

Du startar och betalar för laddningen genom Gävle Energis App.


Vid Furuviksparkens stora parkering vid huvudentrén finns 20 st laddplatser med uttag av typ 2, med en effekt upp 11 kW.  Du startar och betalar för laddningen genom ChargeNode.
Furuviksparkens laddplatser delfinansieras av Naturvårdsverket genom Klimatklivet.