Vid Havshotellet finns 6 st laddplatser för hotellets gäster med uttag av typ 2, 11-22 kW. Givetsvis laddar du bilen med grön el.