Om du tappat någonting ska du fråga efter föremålet i Gästservice utanför huvudentrén eller hotellreceptionen. Där samlas alla upphittade föremål. Om föremålet ännu inte är hittat tar vår personal dina uppgifter och ditt telefonnummer, och hör av sig om föremålet hittats. Om du, efter ditt besök, vill anmäla ett borttappat föremål kan du kontakta oss via mejl info@furuvik.se.