Om du tappar bort ditt barn kan du alltid kontakta någon av parkens alla medarbetare som gärna hjälper dig. Vi kan också göra ett utrop i parkens högtalarsystem. Ta gärna ett kontaktarmband och fäst på barnets arm i förebyggande syfte vid ankomst till parkens entré.