Det allra smidigaste sättet att ta sig till/från parken i samband med konsert är genom kollektivtrafiken.

Parken ligger precis intill tågstationen och busshållsplatserna.


Utanför parken finns givetvis parkeringsplatser, men antalet är begränsade och vid populära konserter rekommenderar vi dig att vara på plats i god tid för att hitta parkeringsplats innan konserten börjar.